Vikten av att förstå ”false positives” och deras betydelse

false positives

Ett vanligt hot i kampen mot plagiering är att inte erkänna så kallade ”falska positiva” och att underskatta deras betydelse. Men vad menas egentligen med ”false positives” och varför är de så viktiga att förstå?

Datorlingvistik hjälper till att upptäcka spökskrivare och ”contract cheating”: Fördelar och begränsningar

I enlighet med tidigare diskussioner och resultat i stylometri så kan genre och ämne försvåra möjligheten att se skillnaden mellan olika författare. Identiskt val av ord och lika meningsbyggnad, vilket är en vanlig följd när du skriver på samma ämne, och med samma restriktioner för specifika genrer försvårar att identifera en stark författarsignatur som kan användas i författaridentifieringen.

Studenter/privatpersoner

PlagScan av Ouriginal för studenter och privatpersoner Om du är student eller en privatperson som skulle vilja få tillgång till ett textmatchningssystem för privata bruk, vänligen besök PlagScan av Ouriginal. . Registrera din kostnadsfria provperiod Du har möjligheten att testa systemet, helt kostnadsfritt, innan du fattar ett beslut att betala för vårt textmatchningssystem. Följ nedanstående […]

Partnerskapet mellan eGalactic och Ouriginal

Partnerskapet mellan eGalactic och Ouriginal Att ta sig an plagiering för att öka kvalitén på utbildningen i Indien eGalactic är en av de ledande leverantörerna av plagiatkontrollerande system, simuleringsteknik och LMS-plattformer för den högre utbildningen i Indien. Med en kundbas på över 1500 indiska universitet och institutioner, är företaget ett företag som gjort sig ett […]

Företag

Skydda ditt företags anseende Företag har ett anseende att bevara. Äger du ett förlag? En nyhetsbyrå? En mediebyrå? Nyhetsbyrå? Arbetar du som advokat på en advokatbyrå, eller har du ett företag som på ett eller annat sätt producerar innehåll? Då är Ouriginal en programvaran som kan vara något för just dig! Varför Ouriginal för företag […]

Högre utbildning

Förebygg plagiering på ert universitet Högre utbildning är någonting som allt fler människor väljer att söka. Vi på Ouriginal kan hjälpa era studenter att hitta, utveckla eller stärka sin personliga skrivarröst och att upprätthålla universitetets integritet. Varför Ouriginal? Uppmuntra originellt tänkande i er publicerade forskning Att ha ett exakt och effektivt system för förebyggande av […]

Sanningen om originalitet

Hur definierar man originalitet? Som nämnts tidigare saknas möjligheten att klart definiera detta begrepp. En enkel Google-sökning avslöjar att det finns otaliga betydelser och förklaringar gällande originalitet.
Ordboken Cambridge Dictionary definierar originalitet som att vara speciell och intressant och inte likadan som någonting eller någon annan.

Pandemins katalytiska effekter på utbildning: Konfrontera den nya verkligheten 2021

Utbildning behöver ett grundläggande medium som kan undervisa (till exempel en lärare), ett medium som innehåller och ”levererar” kunskap (såsom böcker och annat material) och ett medium där kunskap kan ”utövas” (såsom penna och papper för uppgifter). Detta har varit fallet för ”analoga” årtusenden, och det är fortfarande tillämpligt i dagens digitaliserade värld.

Det ökande hotet med språkövergripande plagiering och utmaningarna kring dess upptäckt

Med språkövergripande plagiering menas den typ av plagiering eller fusk där källtexten finns på ett språk medan det plagierade innehållet är på ett annat språk. Med andra ord handlar det om plagiering genom översättning.

Uttalande från Ouriginals VD rörande avsikten att gå samman med Turnitin

Med tanke på vår mycket framgångsrika lansering som ett nytt varumärke 2020 och den mycket uppskattade service vi tillhandahåller våra kunder i mars 2021 tecknades ett avtal med Turnitin LLC i avsikt att avyttra Ouriginal till Turnitin.