Uttalande från Ouriginals VD rörande Turnitins uppköp av Ouriginal

Turnitin acquisition Ouriginal

Genom att göra gemensam sak med en organisation vars vision vi delar, kommer vi att kunna hålla jämna steg med, och anpassa oss till de föränderliga behov av lösningar inom utbildning som uppstår och samtidigt kunna utveckla lösningar som stödjer lärare, studenter och elever världen över – vilket också är vårt expertisområde och vårt kall.