Vikten av att förstå ”false positives” och deras betydelse

false positives

Ett vanligt hot i kampen mot plagiering är att inte erkänna så kallade ”false positives” och att underskatta deras betydelse i plagieringsförebyggande sammanhang. Men vad menas egentligen med ”false positives” och varför är de så viktiga att förstå?