Vad är plagiering och hur kan vi hjälpa skolor och universitet att förebygga det?

plagiarism

Enkelt uttryckt, plagiering innebär att ta åt sig äran för någon annans arbete eller idé, utan den andres samtycke eller utan att ge den andre ordentligt erkännande.
Nya former av plagiat har börjat att växa fram och utbildningsinstitutionerna behöver ständigt utbilda sin personal och anpassa sina kunskaper och verktyg i enlighet med detta.

Kritiskt tänkande och dess relation till originalitet

critical thinking and originality

Originalitet och kreativitet är två ord som går hand i hand med varandra, detta har nog många hört, men det finns ännu ett ord som ofta kommer på tal när vi pratar om originalitet, nämligen kritiskt tänkande.

Sanningen om originalitet

your-definiton-of-originality

Hur definierar man originalitet? Som nämnts tidigare saknas möjligheten att klart definiera detta begrepp. En enkel Google-sökning avslöjar att det finns otaliga betydelser och förklaringar gällande originalitet.

False positives – ett underskattat fenomen

False positives: Why are they important and why must software algorithms learn and adapt

”False positives” underskattas lätt i plagieringsförebyggande sammanhang. Men vad menas egentligen med ”false positives” och varför är de så viktiga att förstå?