Spökskrivare – varför väljer elever deras hjälp?

ghostwriting services and why students turn to them

Spökskrivare, och tjänsterna de erbjuder, är något som ifrågasätts och fördöms lika mycket som de efterfrågas och används. Men varför väljer just elever att gå denna väg när konsekvenserna kan bli förödande?

Vad är plagiering och hur kan vi hjälpa skolor och universitet att förebygga det?

plagiarism

Enkelt uttryckt, plagiering innebär att ta åt sig äran för någon annans arbete eller idé, utan den andres samtycke eller utan att ge den andre ordentligt erkännande.
Nya former av plagiat har börjat att växa fram och utbildningsinstitutionerna behöver ständigt utbilda sin personal och anpassa sina kunskaper och verktyg i enlighet med detta.

Originalitet – ”Uppmuntrar vi detta i våra klassrum?”

original

Originalitet var vad Zeenath Reza Kahn ville förmedla där hon höll ett seminarium för en klass i grundskolan. Vanligtvis skulle hon bett eleverna plocka fram deras pennor, den gången bad hon dem istället att hitta något sätt – vilket som helst – att skriva ner uppgiften på tavlan.

Unika tankar är nyckeln till minskat fuskande

how to promote originality with every assignment

Hur kan vi minska på tillfällen att kunna fuska? Fusk och bedrägeri uppstår utifrån tre faktorer enligt kriminologen Donald Ray Cressey. Lär dig vad du kan göra för att minska på möjligheten till att elever fuskar eller bedrar.

Kritiskt tänkande och dess relation till originalitet

critical thinking and originality

Originalitet och kreativitet är två ord som går hand i hand med varandra, detta har nog många hört, men det finns ännu ett ord som ofta kommer på tal när vi pratar om originalitet, nämligen kritiskt tänkande.

Sanningen om originalitet

your-definiton-of-originality

Hur definierar man originalitet? Som nämnts tidigare saknas möjligheten att klart definiera detta begrepp. En enkel Google-sökning avslöjar att det finns otaliga betydelser och förklaringar gällande originalitet.

False positives – ett underskattat fenomen

False positives: Why are they important and why must software algorithms learn and adapt

”False positives” underskattas lätt i plagieringsförebyggande sammanhang. Men vad menas egentligen med ”false positives” och varför är de så viktiga att förstå?