Sanningen om originalitet

Hur definierar man originalitet? Som nämnts tidigare saknas möjligheten att klart definiera detta begrepp. En enkel Google-sökning avslöjar att det finns otaliga betydelser och förklaringar gällande originalitet.
Ordboken Cambridge Dictionary definierar originalitet som att vara speciell och intressant och inte likadan som någonting eller någon annan.