Företag och originellt innehåll – viktigt för kunder och SEO

Business and originality - its importance is ever growing

Du vill inte ”vara en i mängden” med ditt innehåll inte sant? Originaliteten i ditt innehåll är idag viktigare än någonsin tidigare. Unikt innehåll är viktigt för dina kunder och för SEO – och det är detta som kommer få ditt företag att blomstra.

Datorlingvistik hjälper till att upptäcka spökskrivare och ”contract cheating”: Fördelar och begränsningar

Computational Linguistics to uncover ghostwriters through stylometry and Ouriginal Metrics

I enlighet med tidigare diskussioner och resultat i stylometri så kan genre och ämne försvåra möjligheten att se skillnaden mellan olika författare. Identiskt val av ord och lika meningsbyggnad, vilket är en vanlig följd när du skriver på samma ämne, och med samma restriktioner för specifika genrer försvårar att identifera en stark författarsignatur som kan användas i författaridentifieringen.

Pandemins katalytiska effekter på utbildning: Konfrontera den nya verkligheten 2021

The Catalyst Effect Of The Pandemic On Education: Confronting The New Reality In 2021

Utbildning behöver ett grundläggande medium som kan undervisa (till exempel en lärare), ett medium som innehåller och ”levererar” kunskap (såsom böcker och annat material) och ett medium där kunskap kan ”utövas” (såsom penna och papper för uppgifter). Detta har varit fallet för ”analoga” årtusenden, och det är fortfarande tillämpligt i dagens digitaliserade värld.

Akademisk integritet och hur den skyddas

Academic integrity and how to safeguard it correctly

Enligt det internationella centrumet för akademisk integritet (ICAI) är akademisk integritet ”en förpliktelse att, även inför motgångar, leva upp till sex grundläggande värden: hederlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod”.