september 10, 2021

Betydelsen av originalitet för din affärsverksamhet

Upphovsrättsintrång och plagierande i en era av distansarbete

Corona pandemin har förändrat en hel värld, framförallt våra interaktioner sinsemellan och hur vi arbetar är något som inneburit en stor omställning för många. Numera har en stor del av samhällets arbetande befolkning tvingats arbeta på distans och hemmifrån, och detta antingen deltid eller heltid. Denna förändring har i sin tur påverkat produktiviteten hos det anställda, och haft en negativ påverkan på deras mentala hälsa. Hela 78% av världens största affärsverksamheter anser att distansarbete haft en negativ påverkan på produktiviteten, och samtidigt lyfter många av ländernas regeringar fram, däribland Storbritannien, konsekvenserna av alla de nedstägningar och förändringar som förändrat våra samhällen i en rasande fart: Mental ohälsa, ångestproblematik och depressiva symptom är några av det negativa symptomen som ökat under pandemin.                  

Så, vad innebär ovanstående utveckling för innehållet i affärssamanhang och dess originalitet? Vid en första anblick så kan frågan anses obetydlig, framförallt i relation till pandemins påverkan på världsekonomin överlag. Kan innehållet, och hur originellt detta innehåll verkligen är, vara så avgörande när världsekonomin ser ut som den gör? Ja, ditt innehåll är viktigare nu än någonsin tidigare – ditt ryckte och dina intäkter är vad som står på spel om du inte gör vad du kan för att skydda och bevara originaliteten i ditt innehåll. För att bättre förstå detta antagande, så låt mig förklarar varför originalitet spelar en sådan avgörande roll för en framgångsrik affärsverksamhet. Framförallt i en tid som denna.

Originellt innehåll – en avgörande roll i att lyckas

Innehåll överlag är grundstenen i varje affärsverksamhet. Utifrån ditt innehåll defineras ditt företag, produkten du säljer eller tjänsten du erbjuder dina kunder – och för att inte ”bara vara en i mängden”, för att sticka ut och väcka någon form av intresse och nyfikenhet, så behöver ditt innehåll vara unikt. Idag produceras otroliga mängder av innehåll, och det finns nog inte end enda avdelning inom ett företag som inte roar sig med att skapa innehåll på ett eller annat sätt.

Ta som ett exempel marknadsföringsavdelningen i ett företag. De producerar alltifrån produktbeskrivningar, pressmeddelanden, bloggartiklar till olika former av reklam – dagligen. Behovet av nytt innehåll, som fångar kundernas intresse, är en av anledningarna att marknadsavdelningen inte nödvändigtvis gör allt innehåll internt, utan en del av jobbet ges ofta vidara till andra personer som kan ge en hjälpande hand. Säljavdelningen å andra sidan har hand om kvoter, kontrakt, offertförfrågningar, trender och presentationer – vilket är innehåll som är väsentligt för att sälja en produkt och generera intäkter. Forskning- och utvecklingsteamet står för innehåll som forskningsarbeten, patentansökningar, källkoder, studier och manualer. Företagets adminstration har hand om allting som rör finanser, juridik och ledning och ser till att sköta betalningar, rapporter, företagspolitik, att granska marknaden, kontrakt, rättsliga tvister och mycket mer. Forskare har räknat fram, när man ser till den enorma mängd data som procuderades under 2020, att vi pratar om en happnadsväckande siffra på 64.4 zettabyte.  

Riskerna med kopierat eller plagierat innehåll

Den digitaliserade världen, med dess nästintill obegränsade tillgång och resurser av information, har sina fördelar – och fallgropar. Innehåll kommer du enkelt åt genom att starta din dator och sätta fingrarna mot ditt tangentbord – denna möjlighet har också dina kollegor samt dina konkurenter. Även om du själv skulle göra en korrekt källhänvisning till varje källa du använder, samt att du inte vid ett enda tillfälle skulle kopiera en enda mall, fras eller passage av text, kan du med säkerhet säga att dina kollegor, anställda och konkurenter är lika laglydiga och skulle göra detsamma?

Om källan du hämtat information ifrån citeras korrekt, och det framgår tydligt att du hedrat den ursprungliga författaren och inte försökt göra en annans idé eller upfattning till din egen, så är det vanligtvis inga problem att du tillåts referera någon annans innehåll i dina texter. Det kan också vara till fördel för företaget i allmänhet att visa uppskattning för en annan människas upfattning eller idé.

Det produceras otroliga mängder av innehåll i denna tid, och det finns en risk att någon – vid något tillfälle – kan känna sig frestad, eller kanske till och med tvingad, att ta en genväg och låta kortsiktighet ta överhanden. Problem som kan uppstå, om det inte finns en enda referens till den hämtade källan – eller om det finns försök till bedrägeri – innebär ofta att landets rättsväsende dras in i denna tvist. Alla fall upptäcks inte, men skulle den faktiska ägaren upptäcka stölden, så blir konsekvenserna därefter stora skador, både ekonomiska som sociala för företaget som gjort sig skyldig till brottet.

Konsekvenserna av distansarbete under pandemin

Vår vardag har förändrats drastiskt, och under den tid som folk tvingats arbeta hemifrån – oavsett om på heltid eller deltid – så tenderar de flesta att känna sig mer stressade och under mer press än innan pandemin. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så har vissa företag lidit stora förluster och tvingats gå i konkurs, medan andra plötsligt börjat spira och upplevt framgång. Oavsett vilket scenario så har dessa drastiska förändringar inneburit mer arbete för varje anställd på deras respektive företag.  

Därutöver, som om det inte vore nog att vissa företag med nöd och näppe hållit sig ovanför vattenytan, så blev den sociala isolerigen till en stor börda för många hemmasittande när världens länder helt stängde ner, bland annat Tyskland åkte på fler nedstängningar vid olika tillfällen. Många kontorsarbetande satt hemma i flera veckor med den enda sociala kontaken som visade sig vara en regelbundehet; kontakten till deras arbetskollegor. Föräldrar, som plötsligt skulle klara av att både arbeta på distans och samtidgt hjälpa deras barn genom högen av läxor, är ett annat extremt exempel på hur pandemin helt förändrade både vanor och rutiner.

Det är förståeligt att under sådana omständigheter lockas till att ta några genvägar för att klara av denna nya vardag. Det är också förståeligt att originalitet drog det kortare strået i en situation som denna. Under press kan vi människor fatta förhastade beslut, och anledningarna att man väljer att kopiera (plagiera) innehåll i sådana fall är samma anledningar som för studenter: inte tillräckligt med tid, eller pressen att prestera och leverera. En annan faktor, som gjorde att genvägar blev ett lockade alternativ, var om personen inte ansåg sig ha kunskapen eller förståelsen för ämnet som innehåll skulle produceras inom samt restriktioner i budget som gjorde det omöjligt att ge innehållet vidare till en tredje part. Även arbetsmiljön i sig kan bidra till genvägar; miljöer, där etik och moral och svagt utpräglade, är miljöer där omoraliska handlingar och fusk ofta förekommer.

Har pandemin påverkat vår syn på unikt innehåll? Vad kan vi vänta oss i framtiden?

För att sammanfatta diskussionen: kopierat innehåll kan skada ett företags anseende om detta upptäcks, och följderna kan bli alltifrån ekonomiska förluster, allmänt åtal till hårdare straff. Under pandemin så har pressen varit enorm för alla som tvingats arbeta på distans, och detta kan ha ökat kopierat innehåll och samtidigt vara en förklaring till denna ökning.

Vi genomförde en studie här på Ouriginal under 2020, och studien visar att både utbildningssektorn och affärsverksamheter har varit medvetna om farorna med kopierat innehåll, och att kopierat innehåll ökade under 2020 jämfört med 2019.

Precis som medvetenhet om farorna med koperiat innehåll har funnits, så har det samtidigt funnits en medvetenhet i att bevara och fortsätta skapa originiellt innehåll – kanske nu mer än tidigare. Det kommer att bli intressant att se hur detta nya normala kommer att utvecklas under de kommande månaderna.

Du intresserar dig för hur Ouriginal kan hjälpa företag att skydda originaliteten i deras innehåll? Besök denna sida, eller ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig!

Intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.