Främja unika tankar hos elever – minska fuskande

how to promote originality with every assignment

Hur kan vi minska på tillfällen att kunna fuska? Fusk och bedrägeri uppstår utifrån tre faktorer enligt kriminologen Donald Ray Cressey. Lär dig vad du kan göra för att minska på möjligheten till att elever fuskar eller bedrar.

Företag och originellt innehåll – viktigt för kunder och SEO

Du vill inte ”vara en i mängden” med ditt innehåll inte sant? Originaliteten i ditt innehåll är idag viktigare än någonsin tidigare. Unikt innehåll är viktigt för dina kunder och för SEO – och det är detta som kommer få ditt företag att blomstra.

Kritiskt tänkande och dess relation till originalitet

critical thinking and originality

Originalitet och kreativitet är två ord som går hand i hand med varandra, detta har nog många hört, men det finns ännu ett ord som ofta kommer på tal när vi pratar om originalitet, nämligen kritiskt tänkande.

Datorlingvistik hjälper till att upptäcka spökskrivare och ”contract cheating”: Fördelar och begränsningar

Computational Linguistics to uncover ghostwriters through stylometry and Ouriginal Metrics

I enlighet med tidigare diskussioner och resultat i stylometri så kan genre och ämne försvåra möjligheten att se skillnaden mellan olika författare. Identiskt val av ord och lika meningsbyggnad, vilket är en vanlig följd när du skriver på samma ämne, och med samma restriktioner för specifika genrer försvårar att identifera en stark författarsignatur som kan användas i författaridentifieringen.