Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här

On-Demand-Webinare

Ouriginals höst-webbinarier – 2022

Ouriginal (fd Urkund) – Webbinarium – Vad betyder procenten i analysrapporten?

Genomgång av vad procenten i analysrapporten betyder och hur denna procent tolkas.
21/9-2022

Utbildare: Emil Asschier – Training consultant 

Ouriginals höst-webbinarier – 2022

Ouriginal (fd Urkund) – Webbinarium – Vilka källor matchar Ouriginal emot?

Genomgång av vilka källor som Ouriginal matchar emot, samt vilka förväntningar användare bör ha gällande detta.

17/10-2022

Utbildare: Emil Asschier – Training consultant

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.