Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
Föregående bild
Nästa bild

Förebygg plagiering på ett enkelt sätt

Ouriginal är en prisbelönt mjukvara som upptäcker och förebygger plagiering oberoende av språk.

Användarvänliga funktioner som textmatchning och språklig analys bidrar till ökade kunskaper om akademisk hederlighet och till att förhindra plagiering.

År 2021 blev Ouriginal en del av Turnitin. Som en del av en större, världsomspännande organisation är vi bättre rustade att förutse våra kunders behov, anpassa oss snabbare till förändringar och hjälpa till att utveckla en miljö som genomsyras av akademisk hederlighet för lärare och elever/studenter världen över.

Introduktion till Ouriginal

Uppdateringar

Följ våra aktiviteter i EdTech-världen på vår nyhetssida! Få tips och råd på vår blogg, från lärare, experter och vårt eget team, om förebyggande av plagiering. Eller delta i våra evenemang för att lära dig mer! Ta reda på hur du kan främja personlig utveckling, kritiskt och eget tänkande i din klass, på ditt lärosäte, eller i ditt team. Vi anordnar webbseminarier med flertalet prestigefyllda paneldeltagare inom områden och ämnen som rör undervisning, lärande, akademisk hederlighet och integritet samt utmaningar och möjligheter inom teknik och utbildning. Delta i diskussionen och bidra med Din unika röst i vår gemenskap!

Välj din profil

Ouriginal för universitet och lärosäten. Förebygg plagiering och upptäck spökskrivning!

Ouriginal för grund- och gymnasieskola. Förebygg fusk från start, vägen till ärligt arbete!

Ouriginal för företag. Använd vårt verktyg inför rekrytering och för innehållskontroll!

Används med hög tilltro av några av världens mest välrenommerade institutioner

Få reda på hur andra framgångsrikt integrerat Ouriginal i deras arbete här: Framgångshistorier! Bli en del av en gemenskap som främjar akademisk hederlighet och integritet, samt förebygger och motverkar plagiering på allt från den lilla skolan, till de stora universiteten och företagen.

Vi gör det enkelt, med vår mångsidiga mjukvara, att hitta textmatchningar, upptäcka spökskrivande samt förebygga plagiering!

Priser och utmärkelser

ouriginal plagiarism prevention text-matching award

Priser och utmärkelser

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.