Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här

Vanliga frågor och svar

Hitta svar på de vanligaste frågorna

Vanliga frågor och svar om produkten

När ett dokument lämnas in till Ouriginal, jämförs det både med källor på internet och med våra många akademiska databaser, licensierat innehåll och tidigare inlämnade dokument. Sedan väljs de mest relevanta källorna ut och presenteras i analysrapporten, som visar en detaljerad översikt över all matchande text jämsides med källorna. Klicka här om du vill veta mer.

Ouriginal har ett API som kan integreras i de flesta lärplattformar och digitala lärmiljöer. Flertalet av våra integrationer är sömlösa och kan aktiveras i ”alternativ”-sektionen i varje kurs eller uppgift. Det är lärarens/administratörens ansvar att konfigurera detta vid skapandet av uppgiften.

Ouriginal Metrics stöds för närvarande på engelska, svenska, tyska, spanska, franska, portugisiska, nederländska, italienska och norska.

Ouriginal accepterar ett stort antal filformat. Det är dock administratören på skolan/lärosätet/företaget som ansvarar för att fatta beslut om accepterade format.

För närvarande accepterar systemet följande format: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .pdf 2.0, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .odp, .ods, .tif, .tiff, .ps, .hwp, .pages (4), och .zip (OBS: zip-filer stöds endast om de lämnas in via e-post eller vissa integrationer).

Dokument i andra format avvisas av systemet. I stället för ett bekräftelsemeddelande får inlämnaren ett felmeddelande via e-post. Notera att de dokument som lämnas in till Ouriginal inte får innehålla något skydd eller vara krypterade.

Säkerställ att inställningarna för uppgiften har ställts in på de filtyper som accepteras av Ouriginal eller som har beslutats av din administratör.

En fil kan också avvisas om den innehåller färre än 430 tecken och/eller 20 ord.

Dessutom kan ett felmeddelande visas om en fil delas direkt från Google Drive, Onedrive, osv. Det är viktigt att filen sparas ned till datorn innan inlämning till Ouriginal sker.

Vidare nekar också Ouriginal bilder, länkar (kopierade eller delade), videor, skannade dokument eller skyddade filer.

Tänk också på, när du skickar in dokument via epost, att epost-signaturer som innehåller bilder också får dessa bilder analyserade, något som kan medföra felmeddelanden

Vårt system accepterar i allmänhet PDF-filer, men en del kommer från både lagliga och olagliga internetbaserade program som omvandlar word-filer till PDF-filer på ett sätt där texten som extraheras från dem blir till udda symboler, och dessa avvisas av systemet. I dessa fall, testa att skicka in ett annat format, om möjligt. Vi kan inte heller acceptera bilder som har omvandlats till PDF-format.

Vår databas består av innehåll från tre olika typer av källor: internet, publicerat innehåll, samt tidigare inskickat material till Ouriginal.

Det öppna internet består av miljarder sidor med material, från universitet, myndigheter, uppslagsverk och mycket mer. En stor stor del av detta material är dock endast möjlig att nå genom lösenordskyddade system, dvs. det kan inte nås av en ”vanlig sökmotor”. Det finns också en mängd olika sökmotorer, alla med olika räckvidd. Ouriginal kan hitta källor inom dessa.

Publicerat material kan bestå av böcker, uppslagsverk, vetenskapliga artiklar, etc. En del av materialet är kan nås elektroniskt via specifika databaser, medan annat material endast finns i tryckt format.

Det händer att elever kopierar varandras arbeten. Men då elevers material normalt sett inte publiceras, så kan det inte heller sökas efter online eller i publicerat material. Ouriginal kan jämföra innehåll från tidigare inlämnat elev-/studentmaterial också. Värt att notera är dock att vi försäkrar att det är våra kunder som kontrollerar vad som indexeras och inte. Det går även att ha en egen databas, eller en som delas med andra partner-institutioner.

Vanliga frågor och svar om analysrapporten

Ett exempel av en analysrapport kan hittas här.

Vänligen se följande guide för att förstå hur analysrapporten läses och tolkas: Guide för analysrapporten

Se gärna denna videoguide: Analysrapport

Det är viktigt att förstå att den procentandel som visas längst upp i analysrapporten inte är en absolut indikation på plagiering. Det är den som granskar/lärarens ansvar att avgöra huruvida det förekommit plagiat eller ej.

Våra resultat grundar sig på de matchande texter som är mest relevanta. Den här relevansen beräknas utifrån en hög grad av överensstämmelse med en primär källa. Om det inte finns någon hög grad av överensstämmelse med en primär källa, betraktar inte Ouriginal den som relevant, vilket ger en låg likhetsprocent.

Välj nedladdningspilen i analysöversikten i analysrapporten i Ouriginal. Då laddas en PDF-fil med analysrapporten ner till din dator.

Meddelandet kan ha följande orsaker:

  1. Dokumentet lagras i Ouriginals partnersektion och listas som otillgängligt. En del avtal med partner avseende lagring tillåter endast att vi får söka efter materialet men inte att det visas för användare.
  2. Dokumentet har av författaren undantagits som visningsbar källa i Ouriginals arkiv.
  3. Administratören för enheten där dokumentet finns på har begränsat tillgången till det.
  4. Administratören på din enhet har begränsat tillgången till dokumentet.

Den mest sannolika orsaken till detta är att filen har undantagits.  Undantagna dokument kan inte laddas ned, även om de visas som en matchning inom samma enhet, om inställningen ”Egna undantagna källor är synliga” för den enhet är avaktiverad. Inställningen måste aktiveras för undantagna dokument, för att visa om de kommer från samma skola.

Ouriginal hävdar aldrig att kunna hitta 100% av alla källor, då det inte är möjligt att hitta varenda matchning! Det finns flera anledningar till det här, t.ex.: vi kan sakna tillstånd att indexera källan, domänen som en artikel finns på kan sakna uppdatering i vårt index, servern som artikeln finns på kan ha legat nere vid tillfället då vi försökte nå den, något tekniskt fel inträffade vid nedladdning av källan, och många fler.

Vad vi istället gör är att se till att visa de mest relevanta och signifikanta källorna som indikerar att plagiering kan ha förekommit. Detta gör verktyget mer effektivt för användare då de på ett enkelt sätt kan se de mest relevant matchningarna istället för att scrolla igenom dussintals onödiga källor.

Vanliga frågor och svar för lärare/administratörer

För att du ska kunna börja använda vårt system, behöver du en analysadress. Varje analysadress tillhör en enskild lärare och används för att ta emot dokument som har lämnats in för analys. För att registrera en analysadress måste läraren kontakta administratören för Ouriginal på sin skola.

När analysadressen har skapats, är den redo att ta emot dokument som ska analyseras.

En lärare kan lämna in dokument genom att bifoga det i ett vanligt e-postmeddelande som skickas direkt till analysadressen, eller genom att använda vår webbaserade inkorg som är tillgänglig på vår webbplats.

När rapporten är klar, skickas ett e-postmeddelande till den som äger analysadressen. Meddelandet innehåller en länk till analysrapporten för dokumentet. Det finns också möjlighet att skapa en webbaserad inkorg för att se alla inlämnade dokument. Lärare blir inbjudna till att skapa en webbaserad inkorg när de registreras i vårt system för första gången. Om en lärare missar det tillfället och har en ogiltig länk (länken går ut efter 96 timmar), kan hen kontakta vårt supportteam, så skickar vi länken som behövs för att skapa en webbaserad inkorg på nytt.

Om en elev/student lämnar in flera utkast till en uppgift från samma e-postadress och till samma analysadress, används de inte som källa i analysrapporten som skapas för läraren. Den här funktionen är till för att möjliggöra att flera utkast lämnas in utan att rapporten fylls med ogiltiga fall av självplagiering.

Om ett dokument däremot lämnas in två gånger, från olika e-postadresser, tas det med i analysrapporten. Därför är det viktigt att kontrollera analysrapporten noggrant.

Om en lärare lämnar in ett dokument från sin anslutna e-postadress till sin egen analysadress, analyseras det mot alla andra dokument som vid den tidpunkten finns i vår databas. Detta för att säkerställa att lärare kan lämna in alla dokument från elever/studenter för en särskild uppgift och kontrollera dem mot alla inlämnade dokument.

Administratörer med rollen URSA Major kan ta bort dokument i URSA.

Andra användare kan inte ta bort ett dokument från vårt system, oavsett deras roll som lärare eller elev. Ett dokument kan endast raderas av vår support.

Vänligen notera att supportteamet endast raderar dokument på begäran av den utsedda Ouriginal-administratören/kontaktpersonen på er enhet/skola. Om du vill ta bort ett dokument som har skickats in uppmanar vi dig att kontakta din enhets/skolas Ouriginal-administratör/kontaktperson och förse hen med det dokumentnummer (dokument-ID) du vill radera.

Vanliga frågor och svar för elever/användare

Du kan lämna in ett dokument för granskning antingen genom att skicka det som bilaga i ett e-postmeddelande till den analysadress som du har fått av din lärare eller skola, eller genom att registrera dig för en webbaserad inkorg och sedan lämna in dokumentet via portalen för den webbaserade inkorgen. Det är dock inte nödvändigt att registrera sig, eftersom en giltig analysadress är allt som krävs för att lämna in ett dokument.

I de flesta fall låter man inte eleverna/studenterna ta del av analysrapporterna. Läraren kan välja att göra det, antingen genom att aktivera elev-/studentåtkomst via lärplattformen eller genom att skicka länken till analysrapporten till eleverna/studenterna. Vi på Ouriginal kan inte dela någon analysrapport till dig.

Om du lämnar in flera utkast till en uppgift från samma e-postadress och till samma analysadress, används de inte som källa i analysrapporten som skapas för läraren. Den här funktionen finns till för att möjliggöra att flera utkast lämnas in utan att rapporten fylls med ogiltiga fall av självplagiering.

Men om ett dokument lämnas in två gånger, från olika e-postadresser, tas det med i analysrapporten.

En användare kan inte ta bort ett dokument från vårt system, oavsett om användaren är lärare eller elev/student. Ett dokument kan endast raderas av vår support.

Vänligen notera att supportteamet endast raderar dokument på begäran av den utsedda Ouriginal-administratören/kontaktpersonen på er enhet/skola. Om du vill ta bort ett dokument som har skickats in uppmanar vi dig att kontakta din enhets/skolas Ouriginal-administratör/kontaktperson och förse hen med det dokumentnummer (dokument-ID) du vill radera.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.