En röst med pondus i kampen mot plagiering

Vårt företag, kan med hjälp av vårt automatiserade plagiatkontrollssystem, stödja och göra det möjligt för skolor, universitet och företag att få en förbättrad effektivitet, så att de i sin tur kan producera kvalitativt innehåll med hög integritet och originalitet.

Ouriginal grundades 2020 genom en sammanslagning av de två giganterna i branschen, Urkund och PlagScan. Denna sammanslagning, som med över trettio års samlad erfarenhet av textanalys, erbjuder ett enkelt, pålitligt och effektivt verktyg för plagiatkontroll.  Ouriginal levererar banbrytande teknik som hjälper elever och studenter att tänka självständigt, det sparar tid för lärare vid utvärdering av uppgifter och hjälper företag att bevara ett gott rykte.

Huvudkontoret ligger i Stockholm, och företaget har ytterligare kontor i Köln, Tyskland och Chesterfield, USA. Ouriginal är verkligen globalt, med kunder spridda över Europa, Asien, Australien och Nord- och Sydamerika.

Vad gör oss till Ouriginal?

Priser och utmärkelser

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.