Vad är Ouriginal?

Ouriginal är en prisbelönt programvarulösning som förenar textmatchning med analys av skrivstilar, och därmed gör det möjligt för lärare och användare att bedöma alla slags texters autenticitet. Det hjälper till att skapa en miljö som främjar rättvisa och uppmuntrar kreativitet hos studenter, vilket underlättar personlig utveckling genom att frigöra allas fulla potential. Ouriginal kan integreras sömlöst i ditt nuvarande arbetsflöde, oavsett om du använder det via ett inlärningshanteringssystem (LMS) eller som en fristående produkt.

Hur fungerar Ouriginal?

Tips för dig som ska hålla en webbaserad lektion

Dokumentinlämning

Dokument kan skickas in via utbildningsställets befintliga inlärningsplattform eller genom att bifoga och skicka in det som ett e-postmeddelande eller via ett API. Systemet accepterar filer i ett stort antal filformat inklusive .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pdf, .html och många fler.

STORY-pexels-fotografierende-3278768

Hämtning av källor

Texten analyseras och systemet börjar kontrollera eventuella textlikheter eller matchningar från vår databas som innehåller källor från internet, akademiskt publicerat material (licensierade dokument, uppslagsverk etc.) och tidigare inlämnat studentmaterial.

algorithms

Analys som drivs av sofistikerade algoritmer

När systemet hittar likheter i texten registrerar det inte bara graden av matchningar utan tar också hänsyn till omskrivningar och användning av synonymer samt eventuella bevis för spökskrivning och kontraktsfusk. Våra algoritmer fungerar oavsett språk och kan upptäcka likheter mellan de mest använda språken.

 

element5-digital-jCIMcOpFHig-unsplash

Rapportskapande och leverans

Slutligen genereras en analysrapport som ger inblick i textmatchningar i ett tillförlitligt och lättförståeligt format. Procentandelen matchande text som visas högst upp i rapporten är inte på något sätt en absolut indikation på plagiering. Det slutliga beslutet vilar på den utvärdering och tolkning som granskaren gör.

Se en exempelrapport här.

Mer om vår produkt

Är du intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.