Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här

En röst med pondus i kampen mot plagiering

Vårt företag, kan med hjälp av vårt automatiserade plagiatkontrollssystem, stödja och göra det möjligt för skolor, universitet och företag att få en förbättrad effektivitet, så att de i sin tur kan producera kvalitativt innehåll med hög integritet och originalitet.

Ourginal grundades år 2020 genom en sammanslagning av de två giganterna inom textmatchning, Urkund och PlagScan, med syfte att gemensamt kunna säkra en ännu högre nivå av akademisk integritet och bidra till originellt tänkande. År 2021 gick Ourignal samman med Turnitin och genom att kombinera team, expertis och resurser strävar man efter att ytterligare främja akademisk hederlighet och autentiskt lärande på ett effektivt sätt på en global nivå.

Turnitin har kontor i Australien, Tyskland, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Mexiko, Nederländerna, Filippinerna, Sverige, Ukraina, Storbritannien och USA. Över 16 000 akademiska institutioner, förlag och företag använder Turnitins lösningar för integritet och bedömning: Gradescope by Turnitin, iThenticate, Turnitin Feedback Studio, Turnitin Originality, Turnitin Similarity, ExamSoft, ProctorExam, och Ouriginal.

Vad gör oss till Ouriginal?

Priser och utmärkelser

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.