Vad är Ouriginal?

Ouriginal är en automatiserad textmatchningsprogramvara som, med hjälp utav sofistikerade algoritmer, analyserar det skrivna innehållet i era dokument, arbeten, uppsatser eller tentor och därmed gör det möjligt för er att bedöma hur autentiskt ert innehåll är. 

Ouriginal kan integreras sömlöst i ert nuvarande arbetsflöde, oavsett om ni använder systemet via en LMS-plattform eller som en fristående produkt.

Hur fungerar Ouriginal?

Tips för dig som ska hålla en webbaserad lektion

Dokumentinlämning

Dokument kan skickas in via er befintliga lärplattform eller genom att bifoga och skicka in dokumentet som ett e-postmeddelande eller via ett API.
Systemet accepterar och har stöd för det allra vanligaste filformaten såsom;

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pdf, .html.

En fullständig lista på alla filformat som Ouriginal accepterar hittar du under vanliga frågor och svar om produkten.

STORY-pexels-fotografierende-3278768

Hämtning av källor

Texten analyseras och systemet börjar granska eventuella textlikheter eller matchningar från vår databas som innehåller källor från internet, förlagsmaterial, såsom exempelvis vetenskapliga artiklar, tidskrifter, förlagsdatabaser och uppslagsverk samt tidigare inlämnat studentmaterial.

algorithms

Analys som drivs av sofistikerade algoritmer

När systemet hittar likheter i texten registreras inte bara graden av matchningar utan systemet tar också hänsyn till omskrivningar och användning av synonymer samt eventuella bevis för spökskrivning eller att en möjlig tredje part är inblandad i dokumentet som lämnats in. Våra algoritmer kan upptäcka likheter mellan följande språk; danska, engelska, franska, japanska, nederländska, spanska, svenska och tyska.
Listan med språk är i konstant utökning.

 

element5-digital-jCIMcOpFHig-unsplash

Presentation av analys och resultat

Slutligen genereras en analysrapport som ger inblick i textmatchningar i ett tillförlitligt och lättförståeligt format. Här finns ett exempel på hur en analysrapport kan komma att se ut. Ha alltid i åtanke att procentandelen, som visas i rutan ”Similarity”, bara är ett tal.
I exemplet är procentandelen utav överensstämmande text 79% – en siffra som många skulle peka på och säga är plagiering rakt igenom. Ouriginal kan dock aldrig säga vad som är plagiering, vi kan endast ge dig en siffra och en indikation. Det slutgiltiga beslutet, oavsett plagiering eller ej, kommer alltid att vila på den som utvärderar och som kommer att tolka dokumentet.

Mer om vår produkt

Är du intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.