Förebygg plagiering på ert universitet

Högre utbildning är någonting som allt fler människor väljer att söka. Vi på Ouriginal kan hjälpa era studenter att hitta, utveckla eller stärka sin personliga skrivarröst och att upprätthålla universitetets integritet.

Varför Ouriginal?

Tips för dig som ska hålla en webbaserad lektion

Uppmuntra originellt tänkande i er publicerade forskning

Att ha ett exakt och effektivt system för förebyggande av plagiering vid ert universitet kommer att uppmuntra era studenter att skapa originalinnehåll och avskräcka dem från att ta genvägar. Detta i sin tur hjälper er att behålla ert rykte och integritet.

Använd det med er nuvarande inlärningsplattform

Oavsett om ni använder Moodle, Blackboard, Canvas, Brightspace eller något annat inlärningshanteringssystem har vi integrationen för det. Vårt kraftfulla webb-API möjliggör också skräddarsydda integrationer utan ändringar i ert nuvarande arbetsflöde.

Läs mer om våra integrationer här.

Ha alltid fullständig kontroll över er data

Ouriginal hävdar ingen äganderätt till ert innehåll och vidarebefordrar inget till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Ni har alltid fullständig kontroll över er data. Dessutom följer vi principerna i GDPR och CCPA, som reglerar en organisations praxis för skydd av personuppgifter.

Åtkomst till licensierat innehåll

Vi strävar efter att utöka vår omfattande databas för att försäkra oss om att den fortsätter att vara relevant och uppdaterad för våra kunder. Förutom öppet innehåll som finns fritt tillgängligt på Internet, omfattar vår redaktionella strategi en samling viktigt vetenskapligt innehåll från utgivare av akademiska texter såsom Springer, Taylor & Francis, Wiley, IEEE och Gale/Cengage.

Betrodda av världens renommerade lärosäten

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.