Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här

Ouriginal för Högre utbildning

Akademisk hederlighet och kvalitet i undervisning hör ihop. Lär er mer om hur vi kan hjälpa att främja eget tänkande och integritet inom högre utbildning.

pexels-ivan-samkov-5676744

Förebygg plagiering och främja akademisk hederlighet vid ert lärosäte

Inom högre utbildning arbetar lärare och professorer kontinuerligt med att försäkra sig om att arbetena som lämnas in är studenternas egna. Det är också viktigt att kvaliteten hos lärosätenas olika examina bibehålls och efterlevs.

Vi på Ouriginal kan se till att dessa mål nås. Vårt verktyg för förebyggande av plagiering bidrar till att en miljö av akademisk hederlighet och integritet kan främjas inom högre utbildning. Detta bidrar i sin tur också till en rättvis miljö, där öppenhet och transparens gör det möjligt för personlig utveckling för studenterna.

Varför skulle Ert lärosäte använda Ouriginal?

Främja akademisk hederlighet i ert publicerade material

Att ha ett effektivt system för plagiatkontroll etablerat på ert lärosäte kan fostra elever i det egna skrivandet, då genvägar genom plagiering kommer att upptäckas. På så sätt bibehålls också lärosätets rykte och integritet.

Integreras enkelt och smidigt i er nuvarande lärplattform

Oavsett om ert lärosäte använder sig av Canvas, Blackboard, Moodle, eller annan lärplattform, så finns det en integration för det. Vår kraftfulla API tillåter också för skräddarsydda integrationer, där ni inte behöver ändra ert arbetsflöde nämnvärt.

Läs mer om våra integrationer här.

Behåll full kontroll över er data

Ouriginal hävdar ingen äganderätt till ert innehåll, vi delar heller ingenting utan ert uttryckliga medgivande. Ni har alltid fullständig kontroll över er data. Vidare så följer vi GDPR, vilket ytterligare reglerar hur personlig data hanteras.

Tillgång till akademiskt publicerat material

Vi strävar kontinuerligt efter att utöka vår stora databas för att försäkra oss om att den är fortsatt relevant och uppdaterad. Utöver öppet tillgängligt material på internet så handlar vår källstrategi om att se till att det finns tillgång till välrenommerade källor med akademiskt publicerat innehåll.

Betrodda av flera av världens mest välrenommerade lärosäten

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.