Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här

Vad är Ouriginal?

Ouriginal är en prisvinnande mjukvara, vars huvudsyfte är att upptäcka och förebygga plagiering. Den förenar textmatchning med analys av skrivstil och skrivmönster, vilket möjliggör för lärare och användare att bedöma inlämnade texters autenticitet. Den hjälper också till att främja en rättvis miljö och uppmuntrar till kreativitet hos elever och studenter. Ouriginal kan integreras sömlöst i nuvarande arbetsflöde, oavsett om den används via en lärplattform (LMS) eller som fristående produkt.

Hur fungerar Ouriginal?

Dokumentinlämning

Dokument kan skickas in till Ouriginal via e-post, via vår webbinkorg, eller via en befintlig lärplattform eller annat API. Systemet accepterar flertalet filformat, t.ex: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pdf, .html och många fler.

STORY-pexels-fotografierende-3278768

Källinhämtning

Texten i dokumentet analyseras och mjukvaran börjar sitt sökande efter eventuella textlikheter eller matchningar från vår databas bestående av källor från internet, akademiskt publicerat material (licensierade dokument, uppslagsverk, etc.) och tidigare inlämnat studentmaterial till Ouriginals databas.

algorithms

Analys driven av sofistikerade algoritmer

När systemet hittar likheter i texten registrerar det inte bara graden av matchningar utan tar också hänsyn till omskrivningar och användning av synonymer samt eventuella tecken på att det förekommit spökskrivning. Våra algoritmer fungerar oavsett språk och kan upptäcka likheter mellan de mest använda språken.

element5-digital-jCIMcOpFHig-unsplash

Rapportskapande och leverans

Huvuddelen av vår produktlösning är en analysrapport som slutligen genereras. Denna rapport ger en inblick i de textmatchningar som påträffats samt visar och betonar dessa på ett enkelt och användarvänligt sätt. Notera dock att den procentandel matchande text, som visas högst upp i rapporten, inte på något är en absolut indikation på att det förekommit plagiering i texten. Detta slutliga beslut ligger i den utvärdering och tolkning som granskaren av rapporten gör.

Se en exempelrapport här.

Mer om vår produkt

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.