Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här

Ouriginal på University of Canberra

”Plagiatkontroll bör handla om att hjälpa snarare än att straffa.”

Ett hjälpsamt pedagogiskt verktyg, snarare än ett bestraffande kontrollsystem – så ser University of Canberra på ett effektivt, webbaserat kontrollsystem för identifiering av plagiat studenternas uppsatser. Sedan över tre år tillbaka använder universitetet Ouriginal (tidigare Urkund) för att identifiera textuella likheter i arbeten som studenterna lämnar in.

Arshad Hussanee på University of Canberra ser stora fördelar med plagiatkontroll. Universitetet har använt Ouriginal för att identifiera textuella samband i uppsatser och för att öva och ge studenterna vägledning i referensmetoder och korrekt användande av källförteckning.

På ett sätt så kan man säga att Ouriginal används för att upptäcka möjligt fusk, men huvudavsikten är inte att avslöja eller bestraffa studenterna. Universitetslärarna ser Ouriginal snarare som ett verktyg i lärandeprocessen – ett sätt att få studenterna att lära sig mer, och få en större förståelse, för upphovsrätt, korrekt källförteckning och referensmetoder.

Utbildning i referensmetoder behövs

”Våra lärare understryker hur allvarligt de ser på plagierande. Studenterna får alltid en gedigen utbildning i källförtecknings- och citeringstekniker. De blir medvetna om att deras arbeten kommer att kontrolleras av Ouriginal, och lärarna ser programmet som ett hjälpmedel för att vägleda studenterna istället för att straffa dem,” berättar Arshad Hussanee, chef för onlineutbildning på University of Canberra.

Implementeringen av Ouriginal har gett resultat. Initialt, när programvaran började användas, ökade arbetsbelastningen för många av de examinerande lärarna. Samtidigt noterades en ökning i andelen avslöjade studentuppsatser som innehöll otillåtlig plagiering. Detta gav viktiga insikter för förebyggande arbete.

”Antalet studenter som blev påkomna med att plagiera på University of Canberra ökade dramatiskt i början, men sett över hela tidsperioden har vi noterat en minskning av plagierande. Det visar på att det finns ett stort behov att uppmärksamma problemet och understryka vikten av utbildning.”

Hög förebyggande effekt

Blotta vetskapen om att studenternas uppsatser kommer att nagelfaras av ett kraftfullt program för plagiatkontroll har visat sig vara effektiv.

”Den förebyggande målsättningen för plagiatkontroll är mycket viktig. När studenterna blir medvetna om Ouriginal blir de mindre benägna att ta genvägar. Att försöka lura systemet tar mer tid och kraft än att göra rätt från början,” säger Arshad.

Hussanee tycker att Ouriginal är mycket användarvänligt, vilket var avgörande när programmet skulle lanseras bland universitetslärarna.

”När man implementerar ett nytt arbetssätt är det viktigt att systemet är enkelt att använda och att bra support ges, annars blir det svårt att få med alla på tåget.”

Arshad Hussanee ser också en stor fördel med att Ouriginal är så enkelt att koppla till inlärningsplattformen som universitetet använder [Moodle]. Att slippa behöva installera en komplicerad programvara är ytterligare en fördel, likväl det extremt användarvänliga gränssnittet.

”Priset, användarvänligheten, supporten och den förebyggande effekten är de största fördelarna med programmet för plagiatkontroll från Ouriginal. Jag har redan rekommenderat Ouriginal för andra universitet, då det ger valuta för pengarna. Och jag är extremt imponerad av den support som företaget erbjuder. Den ligger på högre nivå än vad jag är van vid när det gäller webbaserade tjänster,” summerar Arshad Hussanee.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.