Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här

Framgångshistorier

Ouriginal på University of Canberra

Plagiatkontroll bör handla om att hjälpa snarare än att straffa

cct_dublin_logo

Ouriginal på CCT College Dublin

Att möjliggöra en ökad förståelse för begreppet akademisk oegentlighet

Ouriginal och eGalactic

Hjälper till att förbättra kvaliteten på utbildningen i Indien

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.