Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här

Ouriginal på CCT College Dublin

Att möjliggöra en ökad förståelse för begreppet akademisk oegentlighet

CCT College Dublin har använt Ouriginals programvara för plagiatkontroll i åtskilliga år.  Högskolan erbjuder en rad utbildningar inom IT och handel. CCT College är även medlem i föreningen Higher Education Colleges Association (HECA). Denna utveckling präglas av ett institutionellt engagemang på högsta akademiska nivå.

Neil Gallagher, rektor för högskolan, var särskilt intresserad i Ouriginals programvara på grund av dess pedagogiska funktionalitet som hjälper studenterna att få ökad förståelse för begreppet akademisk oegentlighet.

Gallagher uppger att implementeringen av Ouriginal övergripande på hela högskolan stöder prioritet nummer 1 i institutionens Strategiska plan , dvs. ”att upprätthålla och stärka akademisk kompetens” som ”den högsta prioriteten”. 2019 hölls högskolans första Akademiska integritetsvecka, anordnad av Greg South, biträdande rektor för IKT-fakulteten och Kathleen Embleton, chef för studentcentrum.

Under veckan förenades pedagogiska aktiviteter med lanseringen av institutionens hederskod. Gallagher berättar att Ouriginal kommer att fortsätta stödja dessa breda initiativ för akademisk integritet.

Ken Healy, skolchef och ansvarig för Moodle kommer att leda arbetet med Ouriginal, tillsammans med Justin Smyth, skolbibliotekarie och Graham Glanville, skolans dekan och chef över CCT:s centrum för undervisning och lärande, för att ge lärare och studenter kunskap om Ouriginal och dess fördelar.

Ken som har en MA-examen inom IT i utbildning från Trinity College Dublin, ser särskilt fram emot arbetet med att införliva användningen av vår programvara i högskolans arbetsflöden tillsammans med Naomi Jackson, dekan för akademiska angelägenheter, i syfte att förbättra undervisnings- och inlärningsupplevelsen, med en stark och robust fokusering på akademisk integritet.

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.