Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
februari 24, 2021

Tips för dig som ska hålla en webbaserad lektion för första gången

Vad du ska tänka på och hur det fungerar

Eftersom många utbildningsinstitutioner övergår till distansundervisning, är det många lärare runt om i världen som står i begrepp att uppleva distansundervisning för första gången och det med kort varsel. Det tar vanligtvis lite tid att förbereda en virtuell lektion. Du måste tänka på vilka resurser du kan komma att behöva och hur du får dina studenter att engagera sig i den här nya inlärningsmiljön. Vi vet att det här konceptet medför en mängd utmaningar. Det är därför som vi har samlat några tips som du kan följa för att effektivt förbereda dig på att undervisa i en miljö med distansklassrum. Att planera i förväg och organisera kursen stegvis är ett bra sätt att börja förbereda ditt webbaserade klassrum. 

Förbered en lämpig teknik 

Det första som du måste tänka på när du flyttar till ett virtuellt klassrum, är att skaffa rätt maskinvara och den programvara som är lämpligast att använda. En bra dator med tillförlitlig internetuppkoppling är en av de mer grundläggande saker som du måste se till att ha, eftersom du vill minimera risken för avbrott medan du undervisar via Internet. Var också inställd på att ha en webbaserad lösning för säkerhetskopiering som skydd vid eventuella oförutsedda problem hos din internetleverantör. 

En annan viktig sak att tänka på är lärplattformen (LMS) som du kommer att använda. Det är viktigt att lära känna din LMS före kursen, så att du kan känna dig bekväm med att navigera i gränssnittet och hantera allmänna funktioner. 

Planera dina webbaserade lektioner

Webbaserade lektioner skiljer sig starkt från traditionell undervisning i klassrum. Därför kräver de en mycket annorlunda metod. Eftersom dina studenter inte är fysiskt närvarande, är deras behov annorlunda, och du måste stödja dem genom att sätta dig själv i deras ställe. Genom att ge klara instruktioner och riktlinjer och sätta upp tydliga gränser samtidigt som du klargör hur kursen kommer att struktureras, kan du skapa och upprätthålla en bra undervisningsmiljö. Se alltså till att dina studenter får ta del av din studieplan och ditt kursmaterial innan kursen börjar. The Chronicle of Higher Education tillhandahåller en detaljerad vägledning om hur man skapar en studieplan. 

Engagera passiva studenter

Som tidigare nämnts är det viktigt att du planerar dina lektioner i god tid, för att du ska kunna skapa ett strukturerat sätt att undervisa. Det kan också vara till stor hjälp att planera för de olika sätt på vilka studenter kan interagera och delta i ett virtuellt klassrum. Det finns några strategier som man kan följa för att engagera alla studenter

Ha i åtanke att inte alla studenter är självmotiverade. Det är alltså väsentligt att engagera en rad studenter och se till att det inte alltid är samma röster som dominerar i klassen. Detta gör det möjligt för studenterna att förstå att engagemang är viktigt och krävs. 

Undersökningar och frågesporter kan också vara ett effektivt verktyg för att sätta igång en diskussion och hämta in studenternas uppfattningar. På så sätt gör du studenterna delaktiga i studiematerialet, och lektionen blir mer interaktiv. Du hittar några exempel på mallar för frågesport här: https://elearningindustry.com/elearning-quiz-templates-usage

Håll dina studenter aktiva. En vanlig utmaning i webbaserade undervisningsmiljöer är att studenterna lättare kan bli distraherade. Försök därför att interagera individuellt med dem minst var femtonde minut. 

Du hittar mer information om hur du kan engagera dina studenter här.

Underhåll en ständig kommunikation med dina studenter

Försök att kommunicera regelbundet med enskilda studenter, eftersom det är en vanlig utmaning i webbaserade undervisningsmiljöer att studenterna lättare kan bli distraherade. Försök därför att interagera med dem minst var femtonde minut, och var aktiv i att hålla dem engagerade. Se också till att du är tillgänglig under en viss tid varje vecka, och tala om för dina studenter vid vilka tider de kan kontakta dig utanför det virtuella klassrummet. 

Feedback från studenter 

Feedback från studenter kan visa sig vara ett värdefullt hjälpmedel för att utforma en kurs. Det gagnar studenterna och ger en effektiv webbaserad inlärningsupplevelse. Be därför dina studenter om feedback om hur nöjda de är med kursens upplägg. Känner de att de får stöd under kurserna? Ett annat ämne att prata om är kursens innehåll. Har dina studenter tydliga förväntningar på dig? Har de all den information de behöver? Vet de var de kan söka hjälp om de får tekniska problem med att ladda upp uppgifter? Kom ihåg att studenternas bedömning av kursen kan ge dig konstruktiv feedback om vad du bör förbättra eller ändra i din kurs. 

Webbaserad undervisning ger absolut möjligheter för studenters engagemang och deltagande. När du väl har börjat lägga upp din webbaserade lektion, lägger du grunden för en effektiv distansundervisning och en sammanhängande kommunikation med dina studenter.

Läs fler bloggar:

Intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.