Vår blogg

Academic integrity and how to safeguard it correctly

Akademisk integritet och hur den skyddas

Enligt det internationella centrumet för akademisk integritet (ICAI) är akademisk integritet ”en förpliktelse att, även inför motgångar, leva upp till sex grundläggande värden: hederlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod”.

Läs mer »

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.