Vår blogg

The Catalyst Effect Of The Pandemic On Education: Confronting The New Reality In 2021

Pandemins katalytiska effekter på utbildning: Konfrontera den nya verkligheten 2021

Utbildning behöver ett grundläggande medium som kan undervisa (till exempel en lärare), ett medium som innehåller och ”levererar” kunskap (såsom böcker och annat material) och ett medium där kunskap kan ”utövas” (såsom penna och papper för uppgifter). Detta har varit fallet för ”analoga” årtusenden, och det är fortfarande tillämpligt i dagens digitaliserade värld.

Läs mer »
Academic integrity and how to safeguard it correctly

Akademisk integritet och hur den skyddas

Enligt det internationella centrumet för akademisk integritet (ICAI) är akademisk integritet ”en förpliktelse att, även inför motgångar, leva upp till sex grundläggande värden: hederlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod”.

Läs mer »

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.