Vår blogg

Computational Linguistics to uncover ghostwriters through stylometry and Ouriginal Metrics

Datorlingvistik hjälper till att upptäcka spökskrivare och ”contract cheating”: Fördelar och begränsningar

I enlighet med tidigare diskussioner och resultat i stylometri så kan genre och ämne försvåra möjligheten att se skillnaden mellan olika författare. Identiskt val av ord och lika meningsbyggnad, vilket är en vanlig följd när du skriver på samma ämne, och med samma restriktioner för specifika genrer försvårar att identifera en stark författarsignatur som kan användas i författaridentifieringen.

Läs mer »
The Catalyst Effect Of The Pandemic On Education: Confronting The New Reality In 2021

Pandemins katalytiska effekter på utbildning: Konfrontera den nya verkligheten 2021

Utbildning behöver ett grundläggande medium som kan undervisa (till exempel en lärare), ett medium som innehåller och ”levererar” kunskap (såsom böcker och annat material) och ett medium där kunskap kan ”utövas” (såsom penna och papper för uppgifter). Detta har varit fallet för ”analoga” årtusenden, och det är fortfarande tillämpligt i dagens digitaliserade värld.

Läs mer »

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.