Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
mars 1, 2022

Spökskrivare – varför väljer elever deras hjälp?

Spökskrivare, och tjänsterna de erbjuder, är något som ifrågasätts och fördöms lika mycket som de efterfrågas och används. Står spökskrivare automatiskt för akademisk oärlighet, eller gör de bara sitt jobb och vad som är del av deras arbetsbeskrivning? Anledningen till att folk ber om deras hjälp varierar, men är det något fel att be en spökskrivare om deras hjälp? Egentligen inte – åtminstone inte så länge vi inte sätter spökskrivare och akademisk integritet i samma mening.

För mycket att göra, och för lite tid att färdigställa allting. Rädsla att bli gjort till åtlöje inför klasskamrater. Att behöva gå om en hel årskurs, till att ”endast” missa målet och inte uppnå betyget du önskar. Det kan hela tiden kännas som om du har någonting att förlora så länge du går i skolan.

En spökskrivare är här den perfekta livlinan kortsiktigt – samtidigt som du kan försätta dig i en knivig situation långsiktigt.

Spökskrivare och deras tjänster – varför används de?

Att anlita en spökskrivare innebär att du begår en form av plagiat och fusk. En spökskrivare ger eleven möjligheten att begå en annan form av plagiat – men i den akademiska världen är vad du begår fusk, oavsett din metod. Frågan är varför – varför begå dig ut på tunn is och ta åt dig äran för någonting som egentligen inte har skrivits av dig? Kan du dessutom vara helt säker på att spökskrivaren har gjort en korrekt källförteckning för att hålla misstankarna till ett minimum?

Följande anledningar är ofta vad som anges vara grunden till att elever väljer att anlita spökskrivare:

För lite tid
Vi har 24 timmar till vårt förfogande varje dag, och det kan vara svårt att få allting att gå ihop så att du hittar ett sund balans mellan nöje och arbete. Skolan kräver tid och uppmärksamhet, men dåliga studievanor kan orska problem och innebära en stor stress. Att inte behöva bekymra sig om den där uppsatsen, som du helhjärtat inte ser någon mening med att ta itu med, gör att en spökskrivare blir ett lockande alternativ.

Spökskrivaren har kunskapen
Vissa ämnen kan vara svåra att begripa. De kan vara för tekniska eller komplicerade. Det kan också vara så att ämnet helt enkelt inte intresserar dig. En spökskrivare kan göra det lätt för dig då du kan hitta en spökskrivare oavsett ämne.

Språkbarriär
Det är lätt att ta för givet att alla kan ett visst språk. Oavsett om du kommer från en multikulturell bakgrund eller om du är en elev som studerar utomlands, språk är något som vi många gånger tar för givet och ser som en självklarhet. Trots att du har många ideér, insikter och intressanta bidrag – om du inte kan uttrycka dessa ideér på svenska exempelvis, vem kan du be om hjälp? Klasskamrater? Lärare? Få ihop en text med ordböcker och grammtikböcker vid din sida? Ta en kurs? En spökskrivare kan vara ett väldigt tilltalande alternativ under sådana omständigheter.

Konsekvenserna av att använda sig av en spökskrivare

Elever vänder sig till spökskrivare av ett flertal anledningar, men oavsett vilken anledningen en är, i grunden vill eleverna bara övervinna en svårhanterlig situation. Dock gör sig elever ingen tjänst om det låter någon annan skriva den text som borde vara deras egen; de går miste om chansen att ta till sig kunskap som är så mycket mer än att svara på en provfråga – det är en kunskap som är användabar bortom skolans väggar. Spökskrivaretjänster har ökat på senare tid, och fall av utpressing börjar stiga – vilket innebär förödande konsekvenser för elevers framtida karriärer och deras mentala hälsa.

Deras tjänster ser ut att vara en enkel lösning för elever, men kan få konsekvenser som elever inte tänker på i stunden. Med det sagt, och trots att spökskrivare är ett stort hot mot akademisk integritet, att dessa tjänster ökar innebär en anledning att se över själva skolsystemet i sin helhet.

Ouriginal skapades för att hjälpa lärare i deras vardag, hjälpa till att fostra akademisk integritet, och hjälpa elever att hitta deras unika röst i deras skrivande. Vår mjukvara är till för att hjälpa till med att förhindra plagiat – oavsett form – och detta inkluderar plagiat i form av spökskrivare.

Fler bloggar om temat spökskrivning:

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.