Vad är akademisk integritet?

Enligt det internationella centrumet för akademisk integritet (ICAI) är akademisk integritet ”en förpliktelse att, även inför motgångar, leva upp till sex grundläggande värden: hederlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod”.[i] Australiens oberoende tillsynsorgan för högre utbildning (TEQSA) definierar den som ”förväntningen att lärare, studenter, forskare och alla medlemmar i den akademiska världen ska agera med hederlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar”.[ii]

Vad kan du göra på din egen institution för att skydda akademisk integritet?

Vi på Ouriginal vill bidra till att främja en miljö där rättvisa är den tändande gnistan till personlig utveckling och gör det möjligt för människor att stärka sin ursprungliga röst. En del av detta är att tillhandahålla en lösning som stödjer akademisk integritet, som till exempel vår programvara för förebyggande av plagiering. Dessutom finns det flera olika sätt på vilka du som lärare kan bidra till att skydda akademisk integritet på din institution.

Steg ett: Lägg grunden

Bekräfta dina officiella metoder och standarder och bedöm om de genomförs och följs på ett effektivt sätt. Gör en lista över vad som fungerar, vad som behöver förbättras och vad som saknas. Det europeiska nätverket för akademisk integritet (ENAI) har en fantastisk lista med självbedömningsverktyg för institutioner , som är en bra övning för att bedöma var du står.

Steg två: Förstå dina studenter

När du har bedömt hur akademisk integritet följs på din institution, är nästa steg att förstå och lyssna på dina studenter. En mängd forskning pekar på att studenter fuskar när de inte känner att akademisk integritet tas på allvar eller att det kan ha allvarliga konsekvenser. En grupp forskare vid TEQSA kom fram till att det finns många kontrollerbara skäl som förklarar varför studenter plagierar och fuskar:

Enligt samma forskningsgrupp fuskar och plagierar emellertid en del studenter på grund av bland annat följande psykologiska orsaker:

Steg tre: Stöd dina studenter

Många av dessa problem kan fakulteterna ta itu med, om de görs uppmärksamma på dem. Skapa en fokusgrupp och diskutera dessa punkter för att komma underfund med vilka som stämmer in, vilka som fungerar bra och vilka som bör förbättras. Erbjuder du psykologiskt stöd på din institution? Finns det någon som studenterna kan prata med om de upplever ångest eller stress? Om studenter känner sig uppskattade, kommer de med stor sannolikhet att uppskatta din institution och återgälda genom att studera ivrigt. 

Steg fyra: Vidta åtgärder

Ett mycket bra sätt att öka förståelsen för akademisk integritet är att anordna evenemang som fokuserar på den. En del universitet ägnar till och med en hel vecka åt akademisk integritet , under vilken studenterna berömmer sig själva (med rätta) för sina ansträngningar och sin akademiska hederlighet. När studenter har mer klarhet över vad akademisk integritet faktiskt innebär och hur den ska bevaras, är de mindre sårbara för olagligheter och lockas inte så lätt in på tillgängliga genvägar. Ytterligare resurser:

[i] Källa: https://www.academicintegrity.org/fundamental-values [ii] Källa: https://www.teqsa.gov.au/defining-academic-integrity

Läs fler bloggar:

Intresserad av Ouriginal?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.