Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
december 9, 2021

Vad är plagiering och hur kan vi hjälpa skolor och universitet att förebygga det?

Donald McCabe vid Rutgers University genomförde en 7-årig studie bestående av över 70 000 gymnasieelever. I studien,  erkände 64% av eleverna att ha fuskat på ett prov, 58% erkände ha plagierat innehåll, och 95% erkände någon form av oärlighet.

Denna studie är bara en i mängden som belyser detta växande problem, men vad är egentligen plagiering? Enlig Cambridge ordbok definieras det som: den process eller förfarande där någon använder en annan persons idéer eller arbete och låtsas att det är ens eget.

Enkelt uttryckt, plagiering innebär att ta åt sig äran för någon annans arbete eller idé, utan den andres samtycke eller utan att ge den andre ordentligt erkännande. Med nutida tekniska framsteg, och tillgång till ”gratis” online-verktyg, har omfattningen utökats ytterligare från enkla fall av kopiera/klistra in, till att även inkludera fall av plagiering genom översättning – där en text endast omskrivs från originalspråket till ett annat språk, användning av spökskrivare – där samtycke nås mot betalning för tjänsten, etc. För att hantera och motverka dessa framväxande former av oärlighet måste utbildningsinstitutionerna ständigt utbilda sin personal och anpassa sina kunskaper och verktyg i enlighet med detta, så långt det är möjligt.

Dessutom, det är viktigt att inse att denna form av plagiering inte alltid är avsiktlig. Ibland kan det bara vara ett fall där elever och studenter citerat en källa felaktigt eller inte presenterat innehållet på rätt sätt. Därför är det absolut nödvändigt för lärare att förklara för elever och studenter vad som utgör plagiering, så att de kan undvika att göra dessa misstag.

Varför är det viktigt att förebygga plagiering?

Akademisk oärlighet, oavsett avsikt, kan få mycket allvarliga konsekvenser för studenter såväl som utbildningsinstitutioner. Studenter kan förlora sina betyg, sin examen eller än värre, bli relegerade, om deras inlämnade material tros ha plagierats. Utbildningsinstitutioner kan samtidigt få det svårt att upprätthålla akademisk integritet och kvalitet på sina examina om det visar sig att deras studenter använder plagierat innehåll.

Vidare så är plagiering ett allvarligt hot mot det egna tänkandet och kan hindra elevernas och studenternas akademiska utveckling. Det kan också ha en negativ effekt på deras framtid och mentala hälsa.

Hur kan vi upptäcka fall av plagiering?

Ett brett utbud av förebyggande verktyg som Ouriginal  finns på marknaden idag. Ouriginal jämför det inlämnade innehållet gentemot en omfattande databas och betonar och lyfter fram matchande text i en enkel och lättläst analysrapport. Ansvaret vilar sedan hos den som granskar att försäkra sig om någon form av oärlighet har inträffat genom att kontrollera dessa matchningar.

Dessutom, genom att använda ett verktyg som Ouriginal bidrar det till en ökad medvetenhet och förståelse för textmatchning bland elever och studenter samt att det har en förebyggande effekt mot plagiering. Det kan få eleverna att inse att genvägar inte är vägen till framgång, då dessa genvägar kan leda till allvarliga konsekvenser.

Därför strävar vi på Ouriginal efter att utrusta våra kunder med bästa möjliga verktyg, som kan hjälpa att lägga rätt grund för elever och studenter idag så att de får en framgångsrik framtid.

Att använda Ouriginal för att förebygga plagiering

Ouriginal utvecklas och återuppfinner sig själv, ständigt, för att kunna erbjuda en optimal textmatchningslösning till våra kunder. Vår produkt hjälper lärare att spara tid. Den skannar automatiskt allt inskickat innehåll, matchar det mot vår omfattande databas och belyser och betonar likheterna i ett lättläst format, så att lärarna kan fokusera på vad de gör bäst – att undervisa.

Lösningen kan integreras sömlöst i din befintliga arbets- och inlärningsmiljö utan att du behöver ändra ditt arbetssätt. Det intuitiva gränssnittet gör navigering genom de olika funktionerna enkel och smidig.

Sekretess och datasäkerhet tar Ouriginal på största allvar, och du har alltid full kontroll över dina uppgifter. Vi följer GDPR. Vi är också stolta över att känna var och en av våra kunder och vi strävar efter att tillhandahålla personlig service. Vårt hängivna team av tekniska specialister är experter inom området och finns alltid till hands för att svara på dina frågor.

Dessutom, genom att ha ett träffsäkert och väletablerat system som kan upptäcka plagiering på din institution, visar att man tar akademisk integritet på allvar, samtidigt som man främjar originellt tänkande och utveckling bland elever och studenter. Dessutom skyddas institutionens rykte och andra försäkras om dess kvalitet inom både examina och effektivitet.

Sammanfattningsvis, det är viktigt för lärare att förstå det växande hot som plagiering utgör mot elevernas framtid. För att hjälpa till med detta bör utbildningsinstitutioner utrusta sina lärare med bästa möjliga verktyg som kan hjälpa dem att upptäcka plagiering utan att ta tid ifrån det viktigaste:  undervisningen. Slutligen, elever och studenter behöver göras medvetna om de fallgropar som kommer i och med plagiering och de behöver utbildas i hur man forskar och citerar källor på ett korrekt sätt.

Om du skulle vilja veta mer om förebyggande av plagiering och hur vi kan hjälpa dig att hantera det, vänligen kontakta oss eller besök vår webbplats.

Se även vår Plagiathandbok för tips & tricks på hur man kan förebygga plagiering.    

Fler bloggartiklar:

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.