Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
oktober 12, 2021

Originalitet: Varför denna viktiga färdighet går förlorad

Originalitet är resultatet av en idé, något som ingen annan någonsin kommer att kunna kopiera, då de inte kan se denna idé genom dina ögon. För alla betyder originalitet olika saker. Originalitet är ett ord, men kan lika gärna betraktas som ett koncept. Ordet kombinerar vår kreativitet och vårt individuella perspektiv på ett tema eller en situation.

Vad originalitet betyder för oss och hur vi ser på detta ord är något som kan förändras under vår livstid. Oavsett, en sak kommer troligen att förbli oförändrat: Originalitet och att vara autentisk är något som går hand i hand. Båda dessa ord syftar mer på självkännedom och hur vi kan förstå oss själva, än hur det vanligtvis definieras att vara originell.

Ett ideal som i dessa tider av information och teknologi främjas, är idealet att häva sig från mängden och att vara unik. Sociala medier, artiklar på diverse bloggar … vi konfronteras överallt med termerna originalitet och autencitet. Samt exempel för hur vi bör sträva att förkroppsliga detta ideal.

Men var ska man ens börja? Framför allt när det är så lätt att lockas till att fokusera på ögonblicklig tillfredställelse i stället för långsiktiga fördelar och att växa som människa. Originalitet betyder att du sätter din prägel på ett perspektiv eller en idé. Att göra saker på ditt sätt och att vara frispråkig kan vara en utmaning om detta inte följer normen. Trots detta, att dela dina idéer med världen kommer att leda dig till platser och personer som kommer att bemöta dig med stöd och uppskattning.

Utmaningarna med att vara originell och autentisk i en era med sociala medier

Den enorma mängd kunskap och information som finns tillgänglig kan leda till press och oro, även hos det mest självsäkra individer. Pressen att vara social, pressen att hänga med i trender, pressen att hålla jämna steg med teknologins raska förändringar. Din oro sträcker sig från din popularitet på sociala medier, till hur fantastiskt ditt innehåll egentligen är.

Att häva sig från mängden och att bryta ner de antaganden och uppfattningar som världen – andra människor – har format om dig, är obehagligt. Det är ett vågspel: Att föra dina steg utmed vägar som ingen annan gått på, kan innebära både beröm och hån.

Vi konfronteras överallt med termerna originalitet och autencitet. Samt exempel för hur vi bör sträva att förkroppsliga detta ideal.

Oavsett hur beriande de än må vara att ta steget mot ett mer autentiskt liv, inte alla känner sig kapabla att hantera risken att bli avvisad eller utstött. Det kan kännas som om du betalar ett dyrt pris om du bemöts av hån istället för uppmuntran. Framförallt, om det är din familj eller dina vänner som avvisar dig.

Den där fyndiga kommentaren. De där djupa citatet om livet. Du tänker att med detta är du originell – bara för att inse att någon annan hunnit före dig. Betyder detta att du inte har någonting värt att säga som kan anses vara originellt? Även om någonting har blivit sagt vid ett tidigare tillfälle, vi människor bygger vidare på de idéer som kommit före oss. Så oavsett om någon hunnit före, det är alltid värt att du delar med dig av din upplevelse och uppfattning!

I skolan begravs originalitet under standardisering och tidspress

Originalitet drar de kortare strået i skolan. Även om lärare har passionen och drivet att vilja fostra kreativitet hos deras elever eller studenter, tidsbrist och brist på resurser kan begränsa lärarnas kapacitet att uppnå detta.

Elever å andra sidan förväntas uppföra sig på ett specifikt sätt för att kunna uppnå ett särskilt betyg. Läs denna artikel och analysera den utifrån anvisningarna. Skriv ner ditt svar på denna mattematikfråga som du precis löste. För att uppnå de högra betygen så förväntas de vara nyanserade, och så detaljerade och utförliga, som de bara kan vara i sina svar.

Vid en första anblick så ser det ut som om elever tillåts yttra sina idéer – att det får vara självständiga och originella i hur de presenterar sina argument, anledningar eller lösningar. Istället så är sättet, som elever analyserar, lär sig och gör sina uppgifter, standardiserade utifrån olika anledningar.

De öppna skolorna runt om i världen är beroende av att ha ett reglerat betygssystem som mäter prestation och färdigheter genom prov och inlämningsuppgifter. Att lösa uppgifter och ta till sig kunskap på ett annat sägg kan, beroende på hur din lärare och skolsystemet i sig ser på den saken, innebära svårigheter.

Skolor ger värdefull information och kunskap, men utifrån ”utantillslärande”. Elever ges en fråga och de lär sig sedan svaret. Att utveckla lösningsorienterat, originellt och kritiskt tänkande är något som ofta inte främjas. Även om lärare ser vikten av dessa färdigheter, olika faktorer kan göra det svårt att tillämpa dem i deras dagliga arbete.

Originalitet: Våga diskutera ordet

Originalitet är ett ord som är bundet till många antaganden och förväntningar. Lärare och elever kommer nog inte ha samma förståelse kring originalitet som koncept. Under min tid på gymnasiet så hade vi aldrig en dialog kring originalitet. För mig så har ordet inte varit lätt att förstå alla gånger. Att vara originell betyder att skapa någonting nytt, detta var betydelsen som jag genast associerade med ordet. Det tog mig dock en tid att inte låta betydelesen av ”skapa någonting nytt” innebära att jag bokstavligen skulle försöka komma på någonting som aldrig existerat tidigare. Det är fullkomligt i sin ordning att du för fram ditt unika perspektiv på en situation, händelse eller ämne – och det är helt ok att detta är tillräckligt.

Dialogen som behövs går åt båda håll: lärare och elever behöver ha kännedom om förväntningarna som den andre har. Vad lärare behöver ha i åtanke, först och främst, är att skapa en omgivning där elever känner sig trygga nog att ställa sina frågor och bekänna deras oro eller farhågor. Framför allt i klasser där elever är något mer tillbakadragna.

Det kan vara till en hjälp om lärare har i åtanke att deras elever är precis så som de själva en gång varit: Osäkra, kanske till och med en aning rädda, men också nyfikna och ivriga att vilja förstå och lära sig. I en trygg, förstående miljö så kan denna nyfikenhet och vilja att lära blomma ut i originella idéer och självsäkert självförverkligande.

Fler bloggar om originalitet:

Intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.