Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
augusti 4, 2021

Sanningen om originalitet

Med vår fokusering på originellt tänkande och akademisk integritet på Ouriginal i åtanke, är det bara naturligt att vi pratar om originalitet. Genom en enkel diskussion om definitionen av originalitet fick vi klart för oss att detta enkla begrepp kan betyda väldigt många olika saker för olika personer!

Ta en titt på några av definitionerna som vi kom fram till:

  • Originalitet är grunden till att skapa något unikt genom oberoende och kritiskt tänkande.
  • Originalitet syftar på att förse en idé med något personligt unikt och en egen stil.
  • Originalitet är konsten att upptäcka sin egen sanna röst genom att tänka i andra banor.
  • Originalitet använder och övervinner lärda fakta, kunskaper och färdigheter för att definiera den egna unika rösten.

Denna diskussion ledde till en utveckling av behovet att närmare undersöka begreppet originalitet – dess innebörd, dess betydelse, utmaningar och möjligheter som kan hjälpa oss att övervinna dem.

Vi bestämde oss för att utforska de olika aspekterna av originalitet med hjälp av en serie bloggar som kan vara användbara för våra läsare och kunder i deras strävan efter originalitet.

Nedan följer seriens första.

Vad betyder originalitet och varför är det viktigt?

Hur definierar man originalitet? Som nämnts tidigare saknas möjligheten att klart definiera detta begrepp. En enkel Google-sökning avslöjar att det finns otaliga betydelser och förklaringar avseende originalitet.

Ordboken Cambridge Dictionary definierar originalitet enligt följande: att vara speciell och intressant och inte likadan som någonting eller någon annan.

Denna definition passar perfekt till ett citat från Dr. Seuss:

”Du är du idag, och det är mer sant än sanningen själv. Det finns ingen som är mer du än du själv.”

Detta citat sammanfattar mer eller mindre originalitetens betydelse och värde i våra liv. Originalitet börjar med oss – var och en av oss är unik och det är en utmaning att välja en väg som inte har använts mycket, inte motsvarar det vanliga, att kämpa för nya idéer och stå emot de traditionella tillvägagångssätten.

Men varför är det en så stor utmaning att vara originell? Det beror på att vi utsätter oss för risken att andra gör narr av oss och att dömas och bedömas av andra när vi försöker göra något annorlunda eller nytt.

Historien visar att filosofer, författare, konstnärer och religiösa har blivit våldsamt bestraffade och åsidosatta när de vågat tänka på ett nytt eller annat sätt eller spridit idéer som stridit mot det traditionella tänkandet vid den tiden. Men dessa visionärer lät sig inte hindras av detta och fortsatte på den inslagna vägen. Ett exempel är Oscar Wilde som var homosexuell under en tid då samhället vägrade att acceptera det. Men han vågade inkludera homosexuella undertoner i sina pjäser och utmanade ständigt könsstereotyper. Om Salvador Dali hade följt alla denna tids konstnärer hade han aldrig skapat sina surrealistiska mästerverk.

Endast ett fåtal av oss har modet att avvika från normen och utmana status quo. Men för alla som har detta mod är belöningarna mycket tillfredsställande och värda att kämpa för.

Vikten av originalitet

Den utmanande vägen mot originalitet börjar mycket tidigt i våra liv. De första skolåren är för de flesta de mest definierande åren i livet. Därför är det av största vikt att förstå konceptet originalitet och främja det från första början. Men varför är originalitet viktigt?

Originalitet hjälper oss att utveckla vår egen stil och personlighet

I stället för att försöka vara som någon annan, bör vi alltid förbättra våra personliga egenskaper och styrkor. Detta gör det möjligt för oss att utvecklas som unika och intressanta individer.

Originalitet hjälper oss att bli av med osäkerheter

När vi bestämmer oss för att vara originella och följa mindre använda vägar, låter vi inte andras åsikter dra ner oss. Vi släpper rädslan för bedömningar och omfamnar vilka vi verkligen är.

Originalitet är nyckeln till framgång

Genom att vara säkra på vilka vi är och följa våra egna intressen istället för den av andra förutbestämda vägen, kommer vi att kunna utmärka oss i det vi gör.

Originalitet är grunden för all innovation och kreativitet

Bara om vi tillåter oss att tänka självständigt och i andra banor, kan vi hoppas skapa något riktigt unikt. Genom att vara icke-konformistiska kan vi skapa nya trender och definiera nya sätt att göra saker på.

Sammanfattningsvis, vad vi måste komma ihåg är att originalitet inte är en domän för några få ”begåvade” människor – det är faktiskt så att de flesta människor är kapabla till det. Vi behöver bara skapa en miljö som uppmuntrar och främjar originalitet och fritt tänkande hos individer. Vi måste skapa en kultur av icke-konformitet.

I nästa blogg kommer vi att undersöka några av de utmaningar som läroanstalter möter i samband med främjandet av originalitet.

Fler bloggar om originalitet:

Intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.