Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
april 19, 2021

Pandemins katalytiska effekter på utbildning: Konfrontera den nya verkligheten 2021

Ouriginal är en stark anhängare av de hållbarhetsmål som definierades av FN 2017. Som leverantör av EdTech-lösningar ser vi det som vårt ansvar att proaktivt stödja SDG: s ”Mål 4” dagligen. Detta mål definieras som::

”Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja möjligheter till livslångt lärande för alla.”

Genom vår programvarulösning kan lärare över hela världen inte bara utvärdera studenters inlärningsförlopp utan också öka medvetenheten om vikten av att lära sig, förvärva kunskap och utveckla färdigheter som öppnar möjligheter för studenter att utvecklas fullt ut i livet.

Tyvärr har detta uppdrag utsatts för kraftig påfrestning av Covid-19-viruset under det senaste året.

Den nya verkligheten: Rättvisa och jämställdhet står på spel mer än någonsin

Bilden som ges i FN:s årsrapport om tillståndet för att nå SDG 2030 är en ganska dyster läsning. Situationen gällande utbildning uppvisar alarmerande trender:

  • Skolstängningar höll 90 % av alla elever utanför skolan, vilket vänt tillbaka åratal av framsteg.
  • Ojämlikheten inom utbildningen har förvärrats av Covid-19, vilket har lett till att studenter från missgynnade bakgrunder inte har kunnat slutföra sin utbildning.
  • Fjärrlärning har inte varit tillgängligt för alla studenter, särskilt i utvecklingsländerna, vilket hindrar 500 miljoner studenter från att få utbildning.
    [Källa: Rapporten Hållbar utveckling 2020]

Frågan är: Hur hanterar vi denna utveckling? Vad kan vi egentligen göra i denna ”nya verklighet” som utbildningen konfronteras med? Det är inte lätt att besvara dessa frågor, men det är viktigt att börja reflektera över dem för att förbättra de ovannämnda omständigheterna.

Fokus på två viktiga faktorer kan hjälpa studenter att hitta sin röst i en digitaliserad värld

Utbildning behöver ett grundläggande medium som kan undervisa (till exempel en lärare), ett medium som innehåller och ”levererar” kunskap (såsom böcker och annat material) och ett medium där kunskap kan ”utövas” (såsom penna och papper för uppgifter). Detta har varit fallet för ”analoga” årtusenden, och det är fortfarande tillämpligt i dagens digitaliserade värld.

Undervisning och lärande behöver de beskrivna förutsättningarna, men kommer aldrig att lyckas, om det vi kallar ”den mänskliga faktorn” saknas: Först när lärare förstår sina elevers färdigheter och förmågor och är villiga att vårda deras potential, kommer eleverna verkligen att få en chans i livet. Detta är den första avgörande faktorn.

I tider som innebär mycket osäkerhet för elever och som kräver att de snabbt anpassar sig till förändring är det viktigt att eleverna har vägledning och en mentor som hjälp för att navigera genom dessa svåra tider. En av dessa utmaningar har ofta förbisetts eller till och med aktivt ignorerats: digital kompetens. Under denna fas av intensiv fjärranlärning och undervisning blev bristerna inom detta område mycket tydliga – varför Europeiska kommissionen till och med definierade en ”Handlingsplan för digital utbildning 2021–2027”.

Anledningarna till att lägga mer tonvikt på digital kompetens är ganska uppenbara: Vi antar ofta att studenter som föds som ”digitala infödingar” är naturliga experter när det gäller att navigera, lära sig och ”leva” i digitala miljöer. Detta är en vanlig missuppfattning, eftersom förmågan att använda ett digitalt verktyg inte automatiskt medför en djupare förståelse för de konsekvenser användningen av detta verktyg kan medföra.

Studenter måste tas om hand och lära sig att använda teknik precis som de lär sig att skriva med penna och papper. Och på metanivå, i en digitaliserad värld, är behovet av utbildning om ämnen som rätt och fel, integritet, upphovsrätt och integritet, lika pressande och viktiga som de var tidigare.

Vägen mot en osäker framtid: Att få studenter åter att fokusera på utbildning

Sammanfattningsvis vad vi har tittat på har elevernas sårbarhet ökat enormt i den nuvarande digitaliserade världen. Brister i digital kompetens har blivit extremt uppenbara och avskildhet och isolering är faktorer som hindrar utvecklingen av studenter. Detta kräver att den mänskliga faktorn återinförs i ekvationen som en nyckelprestationsindikator i utbildning.

En positiv sak som pandemin har medfört och blottlagt är några av vårt samhälles uppenbara utmaningar och att vi inte längre kan ignorera dem. Eftersom vi är helt medvetna om dem nu kan vi börja söka olika sätt att övervinna dem.

Vi vill gärna höra dina tankar om detta ämne! Följ oss på Twitter för att diskutera detta ämne online.

Läs fler bloggar:

Intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.