Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
april 6, 2021

Det ökande hotet med språkövergripande plagiering och utmaningarna kring dess upptäckt

Vad är språkövergripande plagiering?

Med språkövergripande plagiering menas den typ av plagiering eller fusk där källtexten finns på ett språk medan det plagierade innehållet är på ett annat språk. Med andra ord handlar det om plagiering genom översättning.

Under senare år har denna typ av plagiering tilltagit på grund av den fria och lätta tillgången till online-resurser och gratis översättningsprogram. För studenter och människor i allmänhet har det blivit allt enklare att få tillgång till utländskt innehåll oavsett språk och reproducera detta på ett annat språk genom att använda översättningsverktyg.

Därutöver har det ökande antalet flerspråkiga personer också lett till att den språkövergripande plagieringen ökat, eftersom många har lätt för att läsa och söka på ett språk medan de skriver på ett annat.

Forskning av Chris Park (2003), Stevens och Stevens (1987), Davis et al. (1992), Love and Simmons (1998), Silverman (2002) och Straw (2002) pekar på en mängd olika faktorer som kan leda till plagiering – bristande förståelse för vad som utgör plagiering, växande konkurrens, dålig tidshantering och otillräcklig skrivförmåga är några av de andra vanliga faktorerna som i allmänhet orsakar plagiering.

Är det möjligt att upptäcka språkövergripande plagiering?

Hittills har upptäckt av språkövergripande plagiering till stor del varit en outforskad domän. En av huvudorsakerna är att det är extremt svårt att upptäcka sådana fall av plagiering eftersom originaltexten inte längre är på samma språk som den nyproducerade texten. Således kan traditionella lösningar för att upptäcka likhet eller plagiering inte identifiera denna typ av plagiering.

Mot bakgrund av det växande hotet mot akademisk integritet som denna typ av plagiering utgör har det blivit extremt viktigt att hitta sätt att upptäcka och motverka plagiering genom översättning.

Forskare har nu utvecklat olika metoder för att uppskatta om två texter skrivna på olika språk till största delen är kopior av varandra.  Ett exempel är en modell framtagen av Barron-Cedeno som baseras på statistisk maskinöversättningsteknik. En annan modell är MLPlag (2008), framtagen av Ceska. Med den här metoden jämför man översättningar på dokumentnivå. Trots att framsteg har gjorts inom större, vanligare språk, finns fortfarande mycket kvar att önska när det gäller mindre och avlägsna språk.

Lösningar som hjälper till att upptäcka språkövergripande plagiering

Även om det är lugnande att se de framsteg som görs inom detta område är det för de flesta av oss som arbetar inom utbildningssektorn eller inom yrken där vi behöver kunna upptäcka plagiering, viktigast att få tillgång till en enkel, lätthanterlig och effektiv lösning som fungerar genom att trycka på en knapp.

Ouriginal, pionjärer inom textmatchning och lösningar för likhetsupptäckt, erbjuder just detta. Funktionen Cross-Language Text Matching (CLTM) kan nu med hjälp av patenterade algoritmer identifiera matchande innehåll som har översatts från ett språk till ett annat. Den i hög grad specialiserade algoritmen identifierar textsegment på olika språk som verkar likna varandra. Algoritmen identifierar då meningar som innehåller dessa segment för att kontrollera om själva meningarna är översättningar, och upptäcker således potentiella matchningar.

Se nedanstående exempel:

Genom att jämföra de ord som är markerade i rött, kunde vårt system identifiera att den blåmarkerade engelska texten är en översättning från nederländska.

Boka en demo om du vill veta mer om CLTM eller om de möjligheter vi har för att hjälpa till att främja och bevara akademisk integritet och originalitet.

Intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.