Ouriginal är nu en del av Turnitinfamiljen Mer information hittar du här
september 6, 2021

Kritiskt tänkande och dess relation till originalitet

När vi talar om originalitet så kan vi inte ignorera en viktig färdighet som går hand i hand med det sistnämnda – nämligen kritiskt tänkande. Precis som originalitet och kreativitet, så går också kritiskt tänkande hand i hand med originalitet.

Men innan vi tar oss an relationen mellan dessa två ord så ska vi först ta en närmare titt på vad kritiskt tänkande egentligen betyder och innebär.

Förstå kritiskt tänkande

Rötterna för kritiskt tänkande hittar vi nedtecknat från antikens Grekland. Sokrates, en av dåtidens mest inflytelserika filosofer, var den första personen som betonade vikten av att analysera grundläggande koncept och betydelsen av att gå djupare och våga ifrågasätta. Hans elev, Platon, och därefter Platons elev, Aristoteles, utformade sina egna koncept utifrån Sokrates idéer men båda betonade att vara systematisk i sitt tänkande och att alltid gå snäppet djupare.

I vår moderna tid, där information finns tillgänglig i mängder och som samtidigt är enkelt att komma åt, så har det blivit avgörande att vi har färdigheten att granska informationen vi tar till oss och att vi utifrån denna information kan nå fram till våra egna argument och slutsatser.

Det är avgörande att vi kan utveckla färdigheten att se till fakta och komma fram till välgrudade åsikter som inte baserar på fördommar eller att du tar parti, utan baseras på fakta. Vi översvämmas idag med information, och vi bör därför kunna avgöra vad som är viktigt och vad som inte är detta och särskilja, samt även urskilja, sanningen från nyheter, åsikter och agendor som inte alla gånger menar oss väl.

Det är ovanstående som kallas kritiskt tänkande. Det är färdigheten att kunna förbise etablerade antaganden och betrakta saker utifrån vårt eget, unika perspektiv.

Kritiskt tänkande uppmuntrar oss att ifrågasätta, denna nyfikenhet leder till att gå djupare och att ta fram frågor och svar, vilket i sin tur leder till innovation och unika tankar och idéer.

”Kritiskt tänkande bör inte jämföras med intelligens. Det är en färdighet som kan och behöver förbättras hos alla.” (Walsh & Paul, 1988)

Varför är det viktigt att uppmuntra till att vara kritiskt tänkande?

Utbildningssektorn har länge uppmuntrat att elever ska lära sig information utantill istället för att främja kritiskt tänkande. Hela skolsystemets uppbyggnad och fokus har legat på att elever ska minnas och återge informationen som står i böckerna. Uppgifterna, eller till och med proven, som eleverna därefter får i uppgift att göra, ger sällan utrymme för reflektioner och analyser som sprudlar av unika idéer, tankegångar eller frågor och svar.

Utbildningssektorn har genomgått enorma förändringar under senare år. Idag har vi tillgång till all den fakta och information som vi någonsin kommer att behöva, och allt detta genom att du sätter fingrarna mot mobilen, eller din surfplattas skärm – eller ditt tangentbord! En enkel sökning på Google och du kommer att få flera olika svar till alla de frågor du vill ha svar på. Att kunna minnas och återge informationen i all ära, men du bör samtidigt kunna förstå informationen genom att granska denna kritiskt och inte svälja betet med hull och hår som man brukar säga. Att kunna dra slutsatser och styrka sina argument utifrån fakta och bevis, kommer hjälpa elever och studenter att få en stabil grund att stå på när de avväger för- och nackdelar och navigerar sig genom detta samhälle. Denna stabila grund och färdighet är inte bara begränsad till klassrummet – kritiskt tänkande är en färdighet som kommer att tjäna eleverna utanför skolans väggar och senare även på deras framtida arbetsplatser.

”Om elever ska kunna fungera och vara framgångsrika i ett avancerat och teknikbetonat samhälle, så måste de vara utrustade med livslånga inlärnings och tankesättsfärdigheter för att kunna förvärva och bearbeta information i en sig ständigt förändrande värld.” (Susan Robinson 1897)

Att lära elever och studenter att tänka kritiskt

Vissa forskare påkar på, med rätta, vad som bör vara målet med utbildning; ”Ett av målen med utbildning bör vara att utveckla studenter och elevers tankeförmågor och deras motoriska färdigheter.” Detta är något den moderna utbildningen har som mål att främja hos elever och studenter.

Det finns olika tillvägagångssätt för hur man på bästa sätt kan lära elever och studenter att tänka kritiskt. Ett sätt är att skolor har kurser som är specialiserade på att lära ut teorin, men som samtidigt ser till att det finns praktiska övningar så att elever och studenter kan använda sig av allt de får lära sig inom kursen.

Ett annat sätt är att se till att kritiskt tänkande blir en integrerad del inom varje ämne. Denna metod skulle verkligen ge eleverna och studenterna en helhetsbild på hur kritiskt tänkande bör vara en färdighet som de kommer att ha nytta av överallt – inte bara den tid som de spenderar i ett klassrum.

Vad vi inte får glömma är att lärare själva måste kunna tänka kritiskt för att på bästa sätt kunna lära ut dessa färdigheter till deras elever och studenter. Skolor bör därför investera i träningsprogram för att säkerställa att deras personal är väl förberedd att lära ut kritiskt tänkande.

Kritiskt tänkande och originalitet

I vår tidigare artikel om originalitet, så kom vi fram till följande definition av ordet, nämligen; originalitet är grunden för att skapa någonting unikt utifrån självständigt och kritiskt tänkande.

Med andra ord så producerar originalitet idéer som är fantasifulla, kreativa och annorlunda, medan kritiskt tänkande hjälper till att utvärdera dessa idéer och den bästa möjliga väg för att lösa ett problem eller att nå fram till en logisk slutsats.

De som ofta anses vara kreativa och originella brukar komma fram till en mängd olika idéer. Det är dock en persons färdighet att tänka kritiskt som i slutändan ger denna idé en form som blir till en fungerade och unik lösning.

Här på Ouriginal, så tror vi på att ge både elever och lärare det rätta verktygen så att alla har möjligheten att komma till sin rätt.

Du vill veta mer om hur Ouriginal kan hjälpa just dig och din skola? Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Vad är din åsikt gällande originalitet? Vad anser du att skolor kan göra för att utveckla och stärka kritiskt tänkande? Diskutera detta med oss på vår Twitter!

Du har missat vår första artikel i denna serie om originalitet? Du kan läsa den här: Sanningen om Originalitet.

Fler bloggar om originalitet:

Intresserad av Ouriginal?

This website uses cookies to improve the site’s overall user experience and performance. Read more here.