Uttalande från Ouriginals VD rörande Turnitins uppköp av Ouriginal

Turnitin acquisition Ouriginal

Genom att göra gemensam sak med en organisation vars vision vi delar, kommer vi att kunna hålla jämna steg med, och anpassa oss till de föränderliga behov av lösningar inom utbildning som uppstår och samtidigt kunna utveckla lösningar som stödjer lärare, studenter och elever världen över – vilket också är vårt expertisområde och vårt kall.

Originalitet – ”Uppmuntrar vi detta i våra klassrum?”

original

Originalitet var vad Zeenath Reza Kahn ville förmedla där hon höll ett seminarium för en klass i grundskolan. Vanligtvis skulle hon bett eleverna plocka fram deras pennor, den gången bad hon dem istället att hitta något sätt – vilket som helst – att skriva ner uppgiften på tavlan. Zeenath antog att hennes elever helt enkelt […]

Unika tankar är nyckeln till minskat fuskande

how to promote originality with every assignment

Hur kan vi minska på tillfällen att kunna fuska? Fusk och bedrägeri uppstår utifrån tre faktorer enligt kriminologen Donald Ray Cressey. Lär dig vad du kan göra för att minska på möjligheten till att elever fuskar eller bedrar.

Företag och originellt innehåll – viktigt för kunder och SEO

Du vill inte ”vara en i mängden” med ditt innehåll inte sant? Originaliteten i ditt innehåll är idag viktigare än någonsin tidigare. Unikt innehåll är viktigt för dina kunder och för SEO – och det är detta som kommer få ditt företag att blomstra.

Sanningen om originalitet

your-definiton-of-originality

Hur definierar man originalitet? Som nämnts tidigare saknas möjligheten att klart definiera detta begrepp. En enkel Google-sökning avslöjar att det finns otaliga betydelser och förklaringar gällande originalitet.

False positives – ett underskattat fenomen

false positives

”False positives” underskattas lätt i plagieringsförebyggande sammanhang. Men vad menas egentligen med ”false positives” och varför är de så viktiga att förstå?

Datorlingvistik hjälper till att upptäcka spökskrivare och ”contract cheating”: Fördelar och begränsningar

Computational Linguistics to uncover ghostwriters through stylometry and Ouriginal Metrics

I enlighet med tidigare diskussioner och resultat i stylometri så kan genre och ämne försvåra möjligheten att se skillnaden mellan olika författare. Identiskt val av ord och lika meningsbyggnad, vilket är en vanlig följd när du skriver på samma ämne, och med samma restriktioner för specifika genrer försvårar att identifera en stark författarsignatur som kan användas i författaridentifieringen.

Pandemins katalytiska effekter på utbildning: Konfrontera den nya verkligheten 2021

Utbildning behöver ett grundläggande medium som kan undervisa (till exempel en lärare), ett medium som innehåller och ”levererar” kunskap (såsom böcker och annat material) och ett medium där kunskap kan ”utövas” (såsom penna och papper för uppgifter). Detta har varit fallet för ”analoga” årtusenden, och det är fortfarande tillämpligt i dagens digitaliserade värld.